ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ

 

K - 15
S - 12
E - 10
 
D - 12
I - 10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ