ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ

 

Ω - 650
Μ - 800
Α - 700
 
Χ - 900
Ω- 650
Μ- 800
 
Τ -600
Α- 700
Ζ -1001